Nové Wharfedale EVO 4 za neskutečné ceny

Když jsem ve stu­diu před něko­li­ka lety "uví­tal" repro­sou­sta­vy řady Avon znač­ky Cast­le Acous­tic, říkal jsem si, že regá­lov­ka s pás­ko­vým výšká­čem a vel­ká sto­ja­no­vá tří­pásmov­ka tak­též s pás­ko­vým výšká­čem asi holt musí stát nad 30.000 Kč. (Ono to však bude i tím, že tam nejsou bas­sre­flexy, ale posklá­da­ný Transmis­si­on Line systém..)

Nu a Whar­fe­da­le uká­zal novin­ky řady EVO 4.

Model Whar­fe­da­le EVO 4.1 je jedi­ná dvou­pásmov­ka v řadě - bude stát 15.500 Kč za pár a je vyba­ve­na spod­ním štěr­bi­no­vým bas­sre­flexem, 130mm středo­basem v pro­ve­de­ní z řady REVA a novin­ko­vým pás­ko­vým výškáčem.

Model Whar­fe­da­le EVO 4.2 je tří­pásmo­vá vel­ká regá­lov­ka - stře­do­vý repro­duk­tor byl pou­ží­ván v repro­sou­sta­vách Dia­mond model 10.5 a 10.7 a byl to on, kte­rý měl na svě­do­mí tak krás­ně pro­kres­le­ný zpěv a krás­ně zna­jí­cí stru­ny kytar. Basák je stej­né­ho prů­mě­ru jako u Dia­mon­dů 11.2, tedy 150mm a výškáč je zkrát­ka pás­ko­vý s prak­tic­ky nulo­vou setr­vač­nos­tí, tedy zřej­mě vyso­ce přes­ný. Tahle vymaz­le­ná tří­pásmo­vá regá­lov­ka bude stát 19.490 Kč - cena pocho­pi­tel­ně za pár (což je napros­to skvělé).

Násle­du­jí sloup­ky - men­ší EVO 4.3 za 33.690 Kč má dva basá­ky o prů­mě­ru 130mm a vět­ší EVO 4.4 za 38.890 Kč má dva basá­ky o vět­ším prů­mě­ru 150mm to jsou také poměr­ně dob­ré ceny na to co sloup­ky mohou při­nést a jak vypadají.

Pokud někdo bude uva­žo­vat o kinu, tak cen­ter EVO 4.C bude stát 18.090 Kč a krás­ný dipól 4.S bude stát 33.690 Kč.

Repro­sou­sta­vy čeká­me ve všech bar­vách do Vánoc (na pře­lo­mu lis­to­pad / pro­si­nec), ale pokud by někdo chtěl bílé rov­nou a hned - jsou něja­ké vol­né páry v Ang­lii a ty se dají dodat pod­stat­ně dří­ve (již nyní).