Marantz Series 30

Do čtvrt­ka 24.09.2020 máme exklusiv­ně zapůj­če­ný nád­her­ný set znač­ky Maran­tz řady Pre­mi­um Plus. Jde o dva kom­po­nen­ty Series 30 - Inte­gro­va­ný zesi­lo­vač Model 30 a síťo­vý CD pře­hrá­vač SACD 30n, oba v nád­her­ném …

Pokračování

Dva z jedné stáje

Koneč­ně jsem dostal na před­vá­dě­ní Whar­fe­da­le EVO 4.2, tedy nej­žá­da­něj­ší repro­sou­sta­vy sou­čas­nos­ti. Zřej­mě po té, co vyhrá­ly anke­tu Pro­dukt Roku 2020 na "www​.hifi​-voice​.com".

Ono ovšem i ta kon­cep­ce: veli­ká tří­pásma, pás­ko­vý …

Pokračování