Marantz Series 30

Do čtvrt­ka 24.09.2020 máme exklusiv­ně zapůj­če­ný nád­her­ný set znač­ky Maran­tz řady Pre­mi­um Plus. Jde o dva kom­po­nen­ty Series 30 - Inte­gro­va­ný zesi­lo­vač Model 30 a síťo­vý CD pře­hrá­vač SACD 30n, oba v nád­her­ném …

Pokračování

Dva z jedné stáje

Koneč­ně jsem dostal na před­vá­dě­ní Whar­fe­da­le EVO 4.2, tedy nej­žá­da­něj­ší repro­sou­sta­vy sou­čas­nos­ti. Zřej­mě po té, co vyhrá­ly anke­tu Pro­dukt Roku 2020 na "www​.hifi​-voice​.com".

Ono ovšem i ta kon­cep­ce: veli­ká tří­pásma, pás­ko­vý …

Pokračování

AQ Wega 53 Mk III

Vez­mě­me to od podlahy

Slou­pová repro­sou­sta­va do 15.000 Kč

V polo­vi­ně červ­na (2019) jsem se roz­ho­dl dále pod­po­řit čes­kou (morav­skou) fir­mu vyrá­bě­jí­cí repro­sou­sta­vy (a skří­ně gra­mo­fo­nů pro Pro-ject, jakož­to i jejich …

Pokračování