ZOO 2020

V pon­dě­lí 21.09.2020 se kona­la jed­nou (z dub­na kvů­li Covi­du) odlo­že­ná mnou dlou­ho oče­ká­va­ná akce. V praž­ském klu­bu Rock Café měl hudeb­ní osla­vu svých 60-tin muzi­kant Hon­za Kolář. A při té pří­le­ži­tos­ti …

Pokračování