STUDIO NEWS

Naše posle­cho­vé stu­dio a pro­dej­na na praž­ské Zbrasla­vi je již v plném provozu.

K posle­chu nově:

  • do čtrvt­ka 24.09.2020 máme exklusiv­ní set pře­hrá­va­če a zesi­lo­va­če Maran­tz Series 30 (cena setu cca 160.000 Kč)
  • pre­zen­ta­ce mul­ti­ro­om prv­ků znač­ky SONOS - Beam, One, One SL, Move a BLUESOUND - Pul­se 2i
  • AQ Pon­tos 6 - pořád­né čes­ké bed­ny s před­ním bassreflexem
  • AQ Wega 53 Mk III - jeden pár slou­pů v parád­ní dýze za 15.000 kč? A ješ­tě moc hez­ky hrají
  • čes­ký pro­dukt roku 2020 - Whar­fe­da­le Evo 4.2, neu­vě­ři­tel­ně krás­né regá­lov­ky za cenu 6.500 Kč za pár
  • nově máme gra­mo­fon Pro-Ject RPM3 osa­zen vlož­kou Gold­No­te Valo­re Red (od ofi­ci­ál­ní čes­ké distribuce)
  • gra­mo­fon Gold­No­te Vasa­ri s vlož­kou Valo­re Gold 
  • a mno­ho dalšího